Công ty thành viên

Công ty thành viên

Tổng Công ty chúng tôi hiện nay có 8 công ty thành viên gồm:

1/ Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hòa

2/ Công ty cổ phần NewSun Group

3/ Công ty Cổ phần Thắng Lợi – Khánh Hòa

4/ Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hòa – Gia Lai

5/ Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hòa – Lâm Đồng

6/ Công ty cổ phần thủy điện Trần Văn

7/ Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu L&K Hàn Quốc

8/ Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu L&K Việt Nam.

Đăng ký để nhận tin mới nhất